Jørgen Dragsdahl Foreningen

 

Støtteforeningen for Jørgen Dragsdahl » Om Jørgen Dragsdahl

Om Jørgen Dragsdahl

Se Politikens store portrætinterview med Jørgen Dragsdahl søndag den 8. august.

Se artikel om Jørgen Dragsdahl i Wikipedia.

Se Jørgen Dragsdahls egen hjemmeside.

Jørgen Dragsdahl blev midt i halvfjerdserne sikkerhedspolitisk medarbejder på dagbladet Information. Da NATO i 1979 vedtog den såkaldte dobbeltbeslutning om opstilling af 579 atomraketter i Europa, dækkede han sagen med udgangspunkt i den tvivl om projektet, der var opstået i de europæiske socialdemokratiske partier, især i Tyskland, Norge og Danmark.

Hans mange kontakter i sikkerhedspolitiske og militære miljøer i USA og Tyskland gav hans journalistik en slagkraft, der skaffede ham indflydelse på dansk sikkerhedspolitik - og som kom bag på de dele af NATO-miljøet herhjemme, som ikke var vant til at tage kritik alvorligt.

Jørgen Dragsdahl var med til at tage initiativ til dannelsen af organisationen Nej til Atomvåben, der skulle sikre politikerne en diskussionspartner i form af et et ikke-kommunistisk alternativ til den sovjet-dominerede "Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed". Nej til Atomvåben udviklede et omfattende samarbejde med lignende bevægelser i andre lande, især END (European Nuclear Disarmament) i England, den hollandske mellemkirkelige fredsbevægelse, Charter 77 i Tjekkoslovakiet, Solidaritet i Polen, ungarske aktivister og østtyske kirkelige fredsbevægelser og kirkekredse.

I 1992 beskyldte Ekstra Bladet Jørgen Dragsdahl for at have arbejdet for KGB, en beskyldning, som avisen blev tvunget til at trække tilbage ved et forlig i Østre Landsret. Ved forliget tilkendte retten Jørgen Dragsdahl den største erstatning, der nogensinde var blevet tilkendt i et injuriesøgsmål i Danmark. I 2007 rejste historikeren Bent Jensen lignende beskyldninger imod Jørgen Dragsdahl efter at have fået adgang til arkiverne i Politiets Efterretningstjeneste. Den 2. juli 2010 dømte tre juridiske dommere i Svendborg ret Bent Jensen til at trække sine beskyldninger tilbage, betale en bøde på 40.000 kroner og en erstatning til Dragsdahl på 200.000 kr. Bent Jensen skulle samtidig betale Dragsdahls omkostninger med 309.000 kr. Også denne erstatning satte ny Danmarksrekord. Den 25. oktober blev Bent Jensen frifundet af Østre Landsret og Dragsdahl blev dømt til at betale Jensen sagsomkostnnger på 600.000 kr.

Jørgen Dragsdahls indsats som sikkerhedspolitisk journalist er skildret mange steder, mest underholdende måske i redaktør David Jens Adlers samtidige bog "Det europæiske teater". Et udvalg af hans artikler kan læses i bogen "Gensyn med den kolde krig", udgivet i 1992 af David Jens Adler og Troels Toftkær i forbindelse med Ekstra Bladets beskyldninger mod Dragsdahl for sovjetisk agentvirksomhed. Mange artikler ligger desuden tilgængelige på Dragsdahls egen hjemmeside.

Dragsdahl figurerer prominent i den officielle såkaldte Koldkrigsrapport fra DIIS om dansk sikkerhedsdebat i 1980erne. Senest har professor i statskundskab, Nikolaj Petersen, skrevet en lang artikel om bl.a. Dragsdahls rolle i dansk sikkerhedspolitik i Historisk Tidsskrift bind 109 (2010), hæfte 1 og 2.