Jørgen Dragsdahl Foreningen

 

Støtteforeningen for Jørgen Dragsdahl

Højesteret afgjorde ved dom af 3. juni 2015 den injuriesag, som Jørgen Dragsdahl havde anlagt mod historikeren Bent Jensen.

Læs hele Højesterets dom her:

http://domstol.fe1.tangora.com/media/-300016/files/30-2014_1.pdf

Pressemeddelelse 14 september 2015:

Støtteforeningen for Jørgen Dragsdahl lukker og slukker efter succes-indsamling

Den 3. juni i år vandt journalist Jørgen Dragsdahl i Højesteret endegyldigt sin injuriesag imod historikeren Bent Jensen, som i Jyllandsposten havde beskyldt ham for at være agent for den sovjetiske efterretningstjeneste, KGB.

For at sikre Dragsdahl økonomisk mulighed for at gennemføre retssagen, stiftede en kreds af støtter i 2010 en forening med det formål at indsamle penge. Denne indsamling er nu slut, alle regninger i sagen er betalt, og overskuddet er efter en bestemmelse i foreningens statutter sendt til dansk PEN til organisationens arbejde for forfatteres og journalisters ytringsfrihed med særligt henblik på forholdene i Rusland.

Gennem de forløbne fem år fik indsamlingen knap 3.000 enkeltbidrag på i alt 1.458.251,85 kr. Heraf blev 1.341.408,42 kr. brugt på at føre sagen igennem tre retsinstanser, og der blev således 116.843,43 kr. til PEN.

Jørgen Dragsdahl siger selv om indsamlingen:

”Min familie og jeg er taknemmelige over den solidaritet, som vi har oplevet. Mange institutioner svigtede, da Bent Jensen brød sit tavshedsløfte og tilmed forvanskede indholdet i PETs arkiv. Men takket være den økonomiske bistand, som vi gennem indsamlingen modtog fra private, blev et forsvar mod overfaldet muligt, så vi kunne nå frem til den nylige afgørelse i Højesteret.”

Eventuelle henvendelser kan ske til formanden for Støtteforeningen for Jørgen Dragsdahl, Søren Møller Christensen, telefon 5050 1474 eller via Forlaget Vandkunsten.